OM OSS

Vår ledergruppe og konsulenter er klar for å hjelpe deg med dine oppgaver og spørsmål innen HMS, Kvalitetet og Ledelse. Vårt flerfaglige team har bakgrunn fra en rekke områder.

OLAF EGGE SUNDBY

HMS rådgiver/utvikler

Leder - og organisasjonsutvikling

Erfaren og engasjert HMSK-rådgiver med bakgrunn fra flere bransjer både onshore og offshore. Faglig kompetanse innen organisasjonsutvikling, prosesskartlegging, kvalitets- og HMS ledelse. Flere års erfaring som Kvalitet - og HMS leder hvor han har opparbeidet solid kunnskap innen forbedringsarbeid, sikkerhet, risiko og Lean. Har jobbet aktivt med prosesskartleging, endringsarbeid, systemutvikling og implementering.

 

Kan blant annet bistå med implementering av styringssystemer og sertifisering innen ISO 9001 og 14001.

Ta kontakt med Olaf på: 94017522 | olaf@yeshms.no

STIAN LARSEN

Daglig leder

HMS rådgiver/utvikler

Erfaren leder, HMSK-rådgiver og bedriftsfysioterapeut med bakgrunn fra bl.a. bedriftshelsetjeneste og medisinsk klinikk. Solid kompetanse innen ledelse, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, HMSK og HR. Lang erfaring innen helsefremmende og forebyggende HMS-arbeid. Har jobbet aktivt med risikokartlegging og tiltak knyttet til utvikling/forbedring av arbeidsmiljø. Arbeid med internkontroll og risikovurdering står sentralt her. Har de senere år gjennomført kompetanseheving innenfor systematisk HMS, risiko, beredskap, FDV, ISO-sertifisering, og prosesskartlegging.  

 

Ta kontakt med Stian på: 47910740 | stian@yeshms.no

JON ARNE RAMSLAND

Leder, markedsøkonom

Diplom Markedsøkonom fra Rogaland Markedshøyskole. Bred erfaring som operativ leder og administrativ ledelse gjennom mange år. Har hatt ledende stillinger industrielt i oljeindustrien, bla a i Wepco som Personalleder (2009-2012), Operativ leder (2012-2014) og selskapsleder i perioden 2014-2019. Har opparbeidet seg bred erfaring fra styrearbeid, bl.a. gjennomg verv som styreleder i Wepco AS og Wepco Eiendom AS, styremedlem i Skandiaenergi AS, YES HMS AS og Nobu Holding AS mf. De siste 5 årene har han omstrukturert familiefirmaet Wepco AS for å møte nye krevende arbeidsrammer til underleverandører til oljebransjen. Er nå fulltids styreleder med fokus på investeringer og aktivt eierskap i Ramsland Holding AS.

Ta kontakt med Jon Arne på: 90664209

STIAN VAALAND

Leder, MBA & MSc Finance

Engasjert entrepenør med over 20 års fartstid innen Oljeservice. Faglig god innen samspillet av operasjon, drift, systemer og finans. Jobber til daglig som daglig leder innen oljeservicebransjen. Har og har hatt flere andre styrever innen bedrifter og frivillige organisasjoner. Trekkes inn som sparingpartner i prosjektene hvor det er behov for det. Er også styrets leder i YES HMS AS.

Ta kontakt med Stian V på: 95559500

© 2020 YES HMS AS